Monday, April 09, 2007

I See The Moon

I see the moon, the moon sees me
The moon sees somebody I want to see
God bless the moon and God bless me
And God bless the somebody I want to see.


Puisi tersebut adalah salah satu "nursery rhyme" yang di-Brickmanize oleh Jim Brickman. Sudah beberapa hari ini merupakan lagu terakhir yang kudengarkan sebelum tidur. Orang dewasa juga perlu nina bobok loh... ;-)

No comments: